foutiewe kode op eis veroorsaak dat ons gedagvaar Datum van diens my skoonma is opgeneem in medikliniek op die 22/08 2014 in ongevalle nadat sy…

View the Scam Report for Dr J Van Der Merwe And Partners on OUTSCAM.com at –

Dr J Van Der Merwe And Partners